2018 års kundenkät är nu genomförd

06 september 2018

Stort tack till alla som tog sig tid att fylla i vår kundenkät, som gick ut till våra hyresgäster i början av sommaren. Det är viktigt för oss att veta hur ni upplever vår service, för att vi ska kunna utveckla vårt arbete och nå vår vision: Att bli En bättre värd i Mölndal. 

Vid den senaste mätningen, som gjordes 2015, fick Mölndalsbostäder toppbetyg, med ett serviceindex på 87,4 procent. Det innebar att vi hade näst mest nöjda kunder i hela landet, bland bostadsbolag i vår storlek. Resultatet gjorde oss både stolta och glada. 

- Målet inför årets kundenkät blev att jobba på, för att fortsatt ha minst lika nöjda hyresgäster. Något som vi insåg skulle bli en utmaning eftersom förväntningarna på oss hela tiden ökar, säger Camilla Axelsson, kvalitet- och miljöansvarig på Mölndalsbostäder. 

Förbättringsåtgärder

Sedan kundenkäten 2015 har Mölndalsbostäder genomfört ett 80-tal åtgärder som är direkta resultat av era önskemål. Vi har röjt sly, anlagt planteringar, ställt ut fler trädgårdsmöbler, anlagt grillplatser, förbättrat belysningen på gårdar och i källargångar och målat om i källare och tvättstugor. Vi har också börjat erbjuda rengöringsmedel i tvättstugorna och utökat antalet tvättider i vissa av dem, vi har bytt lås i några av våra fastigheter och anlagt fler parkeringsplatser.

När vi nu har fått resultatet av årets kundenkät, där lite drygt hälften av våra hyresgäster svarade, kan vi konstatera att vi har stärkt oss på vissa områden men tappat på andra.

Rent och snyggt

Störst förbättring sedan sist har vi enligt våra hyresgäster gjort på området ”Valuta för pengarna”, vilket 84 procent tycker att de får mot 82 procent 2015. Tyvärr har vi tappat en del på området ”Rent och snyggt”, där vi var bäst i hela Sverige i förra mätningen.

Vårt totala serviceindex den här gången blev 86,1 procent. Ett mycket bra resultat, även om vi har tappat lite sedan sist.

– Under hösten kommer vi att titta närmare på resultaten och lägga upp vårt förbättringsarbete utifrån de slutsatser vi kan dra, berättar Camilla Axelsson.

Områden med högst betyg i kundenkäten

Även i årets kundenkät får Mölndalsbostäder mycket ros från hyresgästerna, med en nöjdhetsgrad på över 90 procent på många områden. Vi är både glada och stolta över de fina omdömena.

 • 96 % tycker det är enkelt att anmäla serviceåtgärder i lägenheten. 
 • 96 % är nöjda med möjligheterna till källsortering.
 • 95 % trivs i sina lägenheter.
 • 95 % trivs i sitt kvarter/bostadsområde.
 • 95 % tycker att bemötande från felanmälan är bra.
 • 95 % är nöjda med bemötandet från servicetekniker och fastighetsarbetare.
 • 94 % kan rekommendera Mölndalsbostäder som hyresvärd.
 • 94 % tycker våra öppettider är bra.
 • 94 % tycker om kundtidningen, Min värd.
 • 93 % trivs bra med Mölndalsbostäder.
 • 93 % tycker att kontakten med Mölndalsbostäder är bra.
 • 93 % är nöjda med informationen från Mölndalsbostäder.
 • 92 % är nöjda med Mölndalsbostäders ansträngningar för en hållbar utveckling är bra.
 • 91 % tycker att servicen vid beställning av Plusval har fungerat bra.

Den kategori vi tappat inom när det gäller serviceindex är framför allt området ”Rent och snyggt”. Övriga kategorier inom serviceindex, ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet” och ”Hjälp när det behövs” ligger kvar på i stort sett samma nivåer som sist.

 • 77 % tycker val av blommar, buskar och träd är bra (86 % 2015).
 • 85 % tycker skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor är bra (92 % 2015)
 • 86 % är nöjda med städning av gård och närmiljö (93 % 2015).