Information angående lokalhyresgäster i utsatta branscher

03 april 2020


Så agerar Mölndalsbostäder för lo
kalhyresgäster i utsatta branscher under tiden för spridning av covid-19.

Spridningen av Coronaviruset har i ett flertal fall lett till drastiskt minskat kundunderlag och därmed omsättning för verksamheter inom butik och tjänstesektorn.  

Vi följer med allvar och nogsamhet utvecklingen och hur det rådande läget påverkar olika branscher. Tillsammans med fastighetsägare, både kommunägda och kommersiella, för vi dialoger med flera av våra lokalhyresgäster. Vårt syfte är att kunna medverka till att våra hyresgäster ska klara sig igenom krisen. I närtid ger Mölndalsbostäder anstånd med aprilhyran för lokalhyresgäster med likviditetsproblem.  

Regeringen har fattat ett övergripande beslut om stöd till hyresrabatter för lokalhyresgäster i utsatta branscher. Näringsdepartementet håller nu på att precisera hur detta ska se ut i detalj.

Mölndalsbostäder genomför just nu en skyndsam utredning över hur våra lokalhyresgäster i utsatta branscher påverkas ekonomiskt av coronavirusets effekter på omsättningen. Utifrån resultatet kommer Mölndalsbostäder besluta om vilka möjligheter vi har att stötta utsatta lokalhyresgäster.    

Om du är företagare, besök gärna verksamt.se, där det bland annat finns information om kostnadsfri rådgivning om du vill diskutera ditt företags situation.