Hyresförhandlingar för 2021 avslutade

11 mars 2021


Hyresgästföreningen Västra Sverige och Mölndalsbostäder AB är överens om 2021 års hyra. 

Hyra

Den genomsnittliga höjningen blir 0,99 procent, med ett spann på mellan 0,3 - 1,4 procent. Skillnaden i procentsatsen beror på vilken standard varje hus har i relation till den nuvarande hyran. Information finns att läsa i våra trapphustavlor angående aktuell procentsats för varje hus. Där anslagstavlor saknas, finns information uppsatt vid tvättstugor och miljöhus.

För äldreboenden och gruppboenden enligt LSS är den genomsnittliga höjningen 0,99%

Hyreshöjningen träder i kraft den 1 april 2021. 

Parkeringsplats

Under rådande omständigheter i samband med Covid-19, skjuts den kommande hyreshöjningen av parkeringsplatser upp.