Hyrorna för 2019 är klara

14 mars 2019

Hyresförhandlingen mellan Mölndalsbostäder och Hyresgästföreningen i Västra Sverige är nu klar. 

I förhandling med Hyresgästföreningen i Västra Sverige har beslutats om hyresjustering från 1 april 2019. Parterna har enats om fyra differentieringsnivåer på 1,00%, 2,00%, 2,35% och 2,80%.

Den genomsnittliga höjningen av hyrorna för 2019 uppgår till 1,99% vilket är i nivå med aktuell inflation. Grunden för vår höjning är inflationen som ligger på 2%.

Servicelägenheter, äldreboenden, temporära bostäder för kommunen höjs alla med 1,99%, vilket motsvarar det förhandlade genomsnittet. 

 


Lägg till i kalender 2019-03-14 13:45:03 2020-03-31 12:44:41 Europe/Stockholm