Gunnebo startar volontärverksamhet

17 april 2020

I dessa ovissa tider med Covid-19 händer det att livet vänds upp och ner. Gunnebo Slott och Trädgårdar ser ett behov av att bidra till att främja hälsa och hållbar livsstil och startar därför upp en volontärverksamhet. Syftet är att bidra med att erbjuda meningsfull sysselsättning för de vars vardag ser annorlunda ut på grund av Coronapandemin.

Från och med vecka 17 i april, kommer Gunnebo att erbjuda frivilliga som lever och verkar inom Mölndals kommun, samt samarbetspartner till Gunnebo Slott och Trädgårdar, att få ta del av vårbruket i Gunnebos trädgård och landskap. Kunniga trädgårdsmästare handleder i säsongsanpassade göromål i visnings- och utbildningsträdgårdarna samt kulturlandskap.

Ansök om att få delta 

Är du intresserad, läs mer om hur du ansöker på Gunnebo Slott och Trädgårdars hemsida

Foto på Gunnebos Emma Naqvi, fotograf Åsa Dahlgren

Emma Naqvi arbetar som trädgårdsmästare och volontärsamordnare på Gunnebo. Fotograf Åsa Dahlgren.