Graffitivägg

19 december 2017

Mölndalsbostäder upplåter en graffitivägg som ligger på Kvarnbygatan i Mölndal. Den är till för att ge möjlighet att utöva graffiti som konstform.

Graffitiväggen kom till under utställningen Alltså finns jag år 2003, som var ett samarbete mellan Vitlycke museum, Bohusläns museum, Västergötlands museum och Mölndals museum.  Här visades allt från hällristningar från stenåldern och samtidens uttryck i graffiti.

Väggen är till för alla som vill utöva graffiti som konstform och uttrycket ska vara fritt. Med friheten följer även ett ansvar. Det ansvaret finns reglerat i de lagar om yttrandefrihet som vi har gemensamt i vårt land.

Mölndalsbostäder följer de lagar och regler som stöttar och reglerar yttrandefriheten: