Bergmansgatan rustas upp

07 oktober 2019

Mölndals stad meddelar att den östra delen av Bergmansgatan nu ska färdigställas. I samband med arbetet renoveras också dricksvattenledningarna.

När arbetet med ledningarna är klart bygger staden om gatan med nya ytskikt och anslutning till de nya husen på Bergmansgatan 4-10. Gatan ska därefter få samma utseende på hela sträckan från Göteborgsvägen till Storgatan.

Arbetstid

Arbetet kommer att pågå från slutet av oktober 2019 fram till sommaren 2020.

Läs mer om arbetet och vad det innebär med tanke på trafik på Mölndals stads hemsida.