Nya hyror för p-platser och zonindelning

12 mars 2018

Från och med den 1 april 2018 inför Mölndalsbostäder en ny zonindelning och nya avgifter för parkeringsplatser i våra områden. En ny innerstadszon införs, med högre kostnad, mellan Baazgatan i söder och Växthusgatan i norr. Övriga områden får en lägre kostnad gentemot innerstadszonen. 

Hyrorna på Mölndalsbostäders parkeringsplatser har länge stått stilla. Därför införs nu ett mer enhetligt och rättvist system. En stegvis ökning av hyrorna kommer ske under de kommande åren då målet är att alla p-platser nått rätt marknadsmässig prisnivå.

Kostnad utanför innerstadszonen, steg 1

  • 280 kr i månaden för en vanlig p-plats
  • 370 kr i månaden för p-plats med motorvärmare
  • 390 kr i månaden för carport

De p-platser som har en högre avgift än ovan berörs inte av denna första hyreshöjning. 

Högre hyror i innerstaden

Mölndals innerstad är en attraktiv och växande stad som nu genomgår en stor utveckling inom handel, kontor och bostäder. Tillväxten har lett till att den tidigare parkeringsnormen på en parkeringsplats/lägenhet har sänkts till en halv parkeringsplats/lägenhet.

I Mölndals stads vision finns ett mål om att minska bilanvändandet och öka andelen hållbara resor till minst 50 % till år 2022.

Kostnad i innerstadszonen, steg 1

  • 422 kr i månaden för en vanlig p-plats                                     

Garage

Garage är undantag, ingen hyreshöjning i detta skede.

Hyra och säga upp garageplats

Här får du mer information om hur du går tillväga för att hyra eller säga upp parkeringsplats.