Asfaltering på Bergmansgatan

17 oktober 2018

För information kommer Mölndals stad att asfaltera Bergmansgatan onsdag den 24 oktober.
Om vädret tillåter, är målsättningen att all asfalt ska läggs under onsdagen, men det kan hända att kompletteringar sker i efterhand.

Asfalteringen kommer att genomföras i två etapper för att påverka trafiken så lite som möjligt.

Etapp 1

Korsningen Bergmansgatan-Medborgarestigen (med blå markering i bilden ovan).
Asfaltering sker på morgonen mellan klockan 7.00-10.00 för att trafiken ska kunna fortsätta gå via Medborgarestigen när butikerna öppnat.
I samband med asfalteringen i det blå området så kommer det periodvis att vara stopp i trafiken. Skyltning kommer att finnas.

Etapp 2

Bergmansgatan mellan Medborgarestigen-Storgatan (med Lila markering i bilden ovan).
Under asfalteringsarbetet kommer det inte gå att köra in till lastkajen i kvarteret Hajen eller parkera utmed Bergmansgatan.

Eventuella leveranser till butik och verksamheter behöver rullas på hällarna fram till sin destination ifrån korsningen Medborgarestigen/Bergmansgatan. När asfalten bedöms körbar kommer leveranser att kunna släppas in under arbetets gång.

Öppning för trafik på Bergmansgatan och stängning för trafik på Medborgarestigen kommer preliminärt att ske under fredagen.

För ytterligare information, se Mölndals stad.