Arbeten på Bergmansgatan och Medborgarestigen

21 januari 2019

De närmaste veckorna kommer två arbeten att utföras i anslutning till byggarbetsområdet på Bergmansgatan 4-10.

Från den 28 januari vecka 5 och cirka två veckor framåt genomför Mölndals stad vatten och avloppsarbeten på Medborgarestigen. För information om framkomlighet, vänligen se illustrationen ovan, en 150 cm bred gång kommer att leda fotgängare genom passagen.

Under vecka 7 flyttas delar av byggstaketet på Bergmansgatan 4-10 ut, så att det ligger i linje med det övriga yttre staketet. Arbetet påverkar inte framkomligheten och inbegriper inte lastintaget vid Bergmansgatan 5A-B.