Ladda aldrig el- eller hybridbil i uttag för motorvärmare

Publicerad 2 november 2023

Laddning av el- och hybrid bil i uttag för motorvärmare är inte tillåtet hos oss på grund av en stor risk för brand. Skulle det börja brinna för att du använt motorvärmaren som laddstation kan du bli skadeståndsskyldig.

Motorvärmare har normalt ett så kallat Schuko-uttag. Det är inte dimensionerat för att klara en konstant belastning med den värmeutveckling som uppstår när man laddar en el- eller hybridbil. Det innebär en mycket stor brandrisk i installationen och fastigheten den sitter i. Läs mer på elsakerhetsverket.se

Vi utgår från Räddningstjänsten i Storgöteborg rekommendationer att laddplatser utförs i enlighet med Elsäkerhetsverkets rekommendationer och att laddning via vanliga eluttag inte bör tillåtas.