Dataskydd och personuppgiftsbehandling

Mölndalsbostäder AB (organisationsnummer 556015-2885) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget.

I maj 2018 börjar den nya lagstiftningen kring personuppgiftsbehandling att gälla.

Din integritet är viktig för oss

Mölndalsbostäder behandlar personuppgifter, bland annat i samband med bostadsuthyrning och vid rekrytering. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling.

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig oberoende om du är hyresgäst eller söker arbete hos Mölndalsbostäder:

I samband med exempelvis intervjutillfällen och planerade fotograferingar inhämtar vi tillstånd till att använda personuppgifter:


Dataskyddsombud

Dataskyddsombud hos Mölndalsbostäder är Henrik Lyréus.

Henrik Lyréus

Henrik Lyréus

Ekonomichef

henrik.lyreus@molndalsbostader.se