El och energi

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som ska teckna elavtal eller funderar på att byta elleverantör. Vi bjuder även på smarta energitips som är bra för både ekonomin och miljön. Kom ihåg att teckna dina elavtal i god tid före inflyttning. Gärna så snart du fått ditt kontrakt.    

Två elavtal  

För att få el måste du ha två elavtal. Ett för att använda elnätet och ett för att köpa elen du använder. 

Elnätsavtal  

Elnätsavtalet levereras av Mölndal Energi till de flesta av våra hyresgäster. För dig som ska flytta in eller bor på Hedbäckvägen, Labackvägen eller Hejereds Byväg ligger elnätsavtalet hos Ellevio 

Elnätsavtal måste du ha för att få el till din lägenhet. Du kan inte välja vilken elleverantör du vill ha utan är bunden till Mölndal Energi eller Ellevio beroende på var du ska bo.  

Elavtal till hushållselen  

Du kan själv välja vilken elleverantör du vill köpa din hushållsel från. Det går även att byta elleverantör beroende på hur ditt elavtal ser ut. Vilken elleverantör som passar dig bäst kan du ta reda på hos elskling.se. Gör du inget aktivt val hamnar elavtalet för hushållselen automatiskt hos den du har elnätsavtalet hos.  

En liten påminnelse 
Teckna dina elavtal så snart du skrivit på kontraktet hos oss. Du börjar betala från och med inflyttningsdatumet.  

Viktigt att veta  

Även om elen är väldigt dyr under vinterhalvåret måste du ha värmen i gång. Om du stänger av värmen helt kan de påverka underhållet för lägenheten. Den mår inte bra om det är för kallt.

Minska din miljöpåverkan

Vill du minska din miljöpåverkan? Välj el märkt Bra miljöval Elenergi - Bra Miljöval (bramiljoval.se)

  • Du får el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.  
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.  
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning som kärnkraft och fossilen. Samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.

Läs gärna våra 10 smarta energitips för miljön och plånboken