Containerveckor

När det är containervecka i ditt område kan du göra dig av med ditt grovavfall, större saker som inte kan sorteras i miljöhuset och som inte är i tillräckligt bra skick för att skänkas till second hand.

För kännedom är det inte tillåtet att slänga vitvaror i containern som står ditt område.
Vitvaror ska alltid sorteras rätt på återvinningscentralen.

Gata

Veckor

Tempelgatan, Bergmansgatan 10, 22, 36           
Björkåsgatan, Storgatan 30 A 11, 37
Prytz-, Åbybergs- och Baazgatan 12, 38
Kall- och Varmblodgatan 13, 39
Katrinebergsgatan 2, 14, 23, 35, 40
Delbancogatan 3, 15, 41
Brunnsgatan/Rygatan         4, 16, 42
Stensjögatan 5, 17, 43
Glasbergsgatan 6, 18, 44
Lejonslättsgatan 7, 19, 45
Störtfjällsgatan  8,20 46
Heljereds byväg 9, 21, 47
Lerbrännaregatan 1 13, 47
Lerbrännaregatan 3             7, 19, 39
Lerbrännaregatan 5 20, 48
Torallagatan 14, 25, 40
Pomonagatan 15, 41, 52
Eklanda Hage 4, 38, 50
Eklanda skog 5, 37
Eklanda gård                         6, 36, 51
Eklanda höjd                          35
Tolsegårdsgatan 16, 42
Havrekornsgatan 17, 43, 49
Vetekornsgatan 18, 34, 44
Smörräntegatan 11, 45
Lekskolegatan/Pomonagatan 12, 46
Lantbruksgatan 3, 33