Containerveckor

När det är containervecka i ditt område kan du göra dig av med ditt grovavfall, större saker som inte kan sorteras i miljöhuset och som inte är i tillräckligt bra skick för att skänkas till second hand.

Gata

Veckor

Tempelgatan, Bergmansgatan 10, 22, 36           
Björkåsgatan, Storgatan 30 A 11, 37
Prytz-, Åbybergs- och Baazgatan 12, 38
Kall- och Varmblodgatan 13, 39
Katrinebergsgatan 2, 14, 40
Delbancogatan 3, 15, 41
Brunnsgatan/Rygatan         4, 16, 42
Stensjögatan 5, 17, 43
Glasbergsgatan 6, 18, 44
Lejonslättsgatan 7, 19, 45
Störtfjällsgatan  8,20 46
Heljereds byväg 9, 21, 47
Lerbrännaregatan 1 13, 47
Lerbrännaregatan 3             7, 19, 39
Lerbrännaregatan 5 20, 48
Torallagatan 14, 25, 40
Pomonagatan 15, 41, 52
Eklanda Hage 38, 50
Eklanda skog 37
Eklanda gård                         36, 51
Eklanda höjd                          35
Tolsegårdsgatan 16, 42
Havrekornsgatan 17, 43, 49
Vetekornsgatan 18, 34, 44
Smörräntegatan 11, 45
Lekskolegatan/Pomonagatan 12, 46
Lejonstensgatan 21
Lantbruksgatan 3, 33