Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår uthyrningspolicy

Bakgrund

Mölndals stad, via Kvarnfallet AB, har gett Mölndalsbostäder i uppdrag att stärka Mölndals utveckling genom att vara aktiv på bostads- och fastighetsmarknaden.

Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv, affärsidé samt förturer enligt särskilda avtal med staden samt bolagets egna behov i samband med tex renoveringar och ombyggnation.

Ägardirektiv

  • Erbjuda attraktiva hyresrätter åt bostadskonsumenter
  • Undvika negativa effekter av segregation
  • Stimulera långsiktigt boende

Mölndalsbostäders vision i samband med uthyrning

  • ”En bättre värd i Mölndal” som syftar till att vi ska uppfattas som trovärdiga, rättvisa, transparenta och uppfylla ägarens krav. Varje uthyrning är unik vilket innebär att det alltid kan ske en särskild prövning. Avsteg från denna uthyrningspolicy kan endast göras av verkställande direktör(VD).

Målsättning med uthyrningspolicyn

Uthyrningspolicyn har i huvudsak två syften: Dels att informera blivande hyresgäster om bolagets regelverk, och dels skapa enhetlig grund för uthyrning.

Regelverk vid fördelning av lediga lägenheter:          

                                        

      

Grundkrav

Fördelning av lägenheter sker under förutsättning att nedanstående grundkrav är uppfyllda:

Inkomstkrav

Inkomst skall vara tillräcklig för att klara hyran och kunna styrkas. Den sammalagda bruttoinkomsten skall uppgå till minst 1,5 gånger årshyran, som avrundas upp till närmaste tusental vid publicering på Boplats.

Som inkomst räknas:

Inkomst är lön, a-kassa, sjukersättning, pension, studiemedel, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, underhållsbidrag/stöd, bostadsbidrag/bostadstillägg, föräldrapenning, barnbidrag eller på annat sätt styrkt betalningsförmåga.

Inkomsten prövas inte i samband med intern omflyttning till billigare lägenhet. 

Kreditvärdighet

Den sökande får inte ha någon skuld hos kronofogden, dock kan skulder av ringa karaktär tas upp till prövning.

Max antal personer per lägenhet:

  • Ett rum och kök: Maximalt 3 personer               
  • Två rum och kök: Maximalt 4 personer
  • Tre rum och kök: Maximalt 6 personer
  • Fyra rum och kök: Maximalt 8 personer
  • Fem rum och kök: Maximalt 10 personer

Observera att i lägenhet med integrerat kök och vardagsrum, räknas inte vardagrummet som enskilt rum, i detta sammanhang.


Hämta dokument.