Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hyrorna för 2018 är klara

28 juni 2018


Hyresförhandlingen mellan Mölndalsbostäder och Hyresgästföreningen i Västra Sverige är nu klar.

Parterna är överens om följande:

1,1 % hyreshöjning som gäller för alla lägenheter i Mölndalsbostäders bestånd, med undantag för nyproducerade lägenheter:

  • Kv Hajen, Mölndals innerstad
  • Kv Taltrasten, Kikås
  • Trygghetsboende Bifrost

Förhandlingen omfattar inte lägenheter i kooperativa boenden.
Hyreshöjningen gäller fr. o m 2018-05-01. Retroaktiv hyreshöjning kommer att ske på augusti, september och oktober månadshyra. 

Hyreshöjning för p-platser, garage och carport förhandlas inte med hyresgästföreningen och meddelas separat.