Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hyrorna för 2019 är klara

14 mars 2019

Hyresförhandlingen mellan Mölndalsbostäder och Hyresgästföreningen i Västra Sverige är nu klar. 

I förhandling med Hyresgästföreningen i Västra Sverige har beslutats om hyresjustering från 1 april 2019. Parterna har enats om fyra differentieringsnivåer på 1,00%, 2,00%, 2,35% och 2,80%.

Den genomsnittliga höjningen av hyrorna för 2019 uppgår till 1,99% vilket är i nivå med aktuell inflation. Grunden för vår höjning är inflationen som ligger på 2%.

Servicelägenheter, äldreboenden, temporära bostäder för kommunen höjs alla med 1,99%, vilket motsvarar det förhandlade genomsnittet. 

 


Lägg till i kalender 2019-03-14 13:45:03 2020-03-31 12:44:41 Europe/Stockholm