Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bergmansgatan

22 mars 2019

Bergmansgatans nedre del stängs av helt för biltrafik mellan den 6-10 maj, då arbeten i samband med dagvattenhantering ska utföras. Fotgängare kan passera under tiden för arbetet.

Infart via Bergmansgatans övre del är möjlig för trafik i en riktning i taget mellan klockan 6.00 – 19.00, flaggvakter finns på plats för att dirigera trafiken. Under övrig tid är gatan avstängd, endast behörig byggtrafik får köra in.

En plan för hur nyttotrafik ska kunna ta sig fram under perioden har tagits fram och berörda parter informerats. 

Har du frågor kring avstängningen? 

Ulf Bergh
Ulf Bergh

Förvaltare

031-720 84 32 ulf.bergh@molndalsbostader.se

Telefontid 9.30-12.00