Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akuta ärenden

Akuta ärenden är när det finns risk att människor eller fastighet kan komma till skada. Vid fara för liv, ring genast 112.

Vår fastighetsjour är anställda på Mölndalsbostäder som erbjuder teknisk service med jour då vår ordinarie felanmälan är stängd. Telefonnumret är 0739-10 84 80.

Exempel på akuta fel:

  • Elfel
  • Vattenläckor och översvämningar
  • Avsaknad av vatten
  • Totalstopp i avlopp
  • Kyl och frys fungerar inte


Var noga med att uppge:

  • Namn
  • Adress
  • Lägenhetsnummer
  • Telefonnummer
  • Beskrivning av felet


Om du blir utelåst

Mölndalsbostäders fastighetsjour utför inte låsöppningar. Skulle du tappa dina nycklar och inte kan komma in i din lägenhet, behöver du i stället kontakta en låssmed. Då monterar låssmeden en tillfällig cylinder, men dessa nycklar fungerar exempelvis inte i entrédörren.

Glöm inte att kontakta felanmälan och anmäla att du har bytt lägenhetscylinder. För att din lägenhet ska ingå i låssystemet igen måste Mölndalsbostäder montera in en ordinarie låscylinder.

Tänk på att en tappad nyckel kan kosta dig mycket pengar. Ha därför gärna en nyckel förvarad hos dina vänner eller släktingar där du lätt kan få tillgång till den.