Translate

Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uthyrning i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en tidsbegränsad period, kan du få hyra ut den i andra hand, om det enligt hyreslagen finns beaktansvärda skäl. Beaktansvärda skäl kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid. Även att provbo med sambo räknas som beaktansvärda skäl.

Tillstånd krävs

Andrahandsuthyrning kräver alltid Mölndalsbostäders godkännande. Fyll i blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning som du hittar bland våra blanketter och lämna eller skicka in den till oss. När vi fått in din ansökan prövar vi om den kan godkännas eller inte. Varje ansökan prövas särskilt, vi ger inga generella tillstånd. Om vi inte godkänner din ansökan och du vill säga upp ditt hyreskontrakt gäller en uppsägningstid på tre kalendermånad.

Parkeringsplats

Om du själv har en hyrd parkering, carport eller garageplats, kan du inte hyra ut den till någon annan än till andrahandshyresgästen. I annat fall kan vi säga upp din parkeringsplats med tre kalendermånaders uppsägningstid.

Tidsbegränsning

Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade till
1 år i taget. De skäl du åberopar för andrahandsuthyrningen måste kunna styrkas med intyg från arbetsgivare, utbildningsanordnare etc.

Skriftligt hyreskontrakt

Vi rekommenderar att du tecknar ett skriftligt hyreskontrakt mellan dig och den tänkta andrahandshyresgästen. Du kan använda hyresgästföreningens Hyresavtal andrahandsuthyrning som du kan hämta bland våra dokument eller köpa i bokhandeln. Det finns även att ladda ner från olika sidor på Internet.

Fullmakt

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt och juridiskt, till exempel vid störningar. Om du är utomlands bör du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresangelägenheter när du är borta.

Handläggningstid och dokument

Handläggningstiden för en andrahandsuthyrning beräknas till cirka två veckor. Hämta dokument här.